[Xuyên nhanh] Đánh mặt cuồng ma | Phong Lưu Thư Ngốc

Tác phẩm: Khoái xuyên chi đả kiểm cuồng ma

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Đánh mặt cuông ma
快穿之打脸狂魔 | 风流书呆

Thể loại: xuyên nhanh, cường cường, 1×1, HE

Nvc: Chu Doãn Thạnh (thụ)

Continue reading [Xuyên nhanh] Đánh mặt cuồng ma | Phong Lưu Thư Ngốc