Tôi muốn một gia đình – Chương 3

Nhất sinh chi kế tại vu xuân | Ngự Tiểu Phàm

Edit + beta: Du incest

glass (49)

3| Forever Alone 

Bộ phim đầy các kiểu kĩ xảo cẩu thả và những câu thoại cứng nhắc cũ rích, Diêu Cẩm Tịch thích thú quan sát phản ứng của Hạ Nhược Nam.

Continue reading Tôi muốn một gia đình – Chương 3

Tôi muốn một gia đình – Chương 2

Nhất sinh chi kế tại vu xuân | Ngự Tiểu Phàm

Edit + beta: Du incest

glass (34)

2| Ngô Dương

Rất khó tưởng tượng, gã đàn ông như vậy sẽ gọi điện thoại chuyện phiếm với một cô bé vào đêm hôm. Nhìn nghiêng dọc thế nào cũng vẫn là người hiểu tiến thoái.

Continue reading Tôi muốn một gia đình – Chương 2