Đương niên ly tao – Hà Hán | Chương 1

Biên – Chỉnh: Du incest

Gương vỡ lại lành, quả đúng vậy, nhưng vết sẹo ấy sẽ ko biến mất, cả nỗi đau cũng chẳng thể quên. Day dứt mãi không thôi.

Từng động lòng, từng chấp nhận, từng tin tưởng, cũng từng bị chính lòng tin ấy cứa một vết sâu hoắm nơi trái tim.

Nếu lần nữa lại yêu thương tin tưởng, kết quả liệu có chăng chỉ là một vết thương khác khắc sâu hơn và suốt kiếp chẳng thể nguôi ngoai?

Tâm bất do kỷ, nghĩa vô phản cố.

Continue reading Đương niên ly tao – Hà Hán | Chương 1