Dị thế lưu vong – Hồi 14

14.

Bàn về tầm quan trọng của chiều dài cánh tay trong việc giải phẫu


Đội săn dừng ngay lối vào bộ lạc.

Trận hình thay đổi, đội ngũ dẫn đầu tách ra một lối đi.

Continue reading Dị thế lưu vong – Hồi 14

Dị thế lưu vong – Hồi 13

Dị thế lưu vong | Dịch Nhân Bắc

13 | Kinh ngạc đến phát hoảng!

Nghiêm Mặc còn muốn rủ rê Nguyên Điêu tìm hộ anh thảo dược hữu dụng khác nữa cơ, nhưng xét tới thái độ của Nguyên Sơn sau khi trông thấy mấy hình vẽ trên miếng gỗ, anh tạm hoãn quyết định này lại.

Continue reading Dị thế lưu vong – Hồi 13