[Manga] Warau Oni Ni Wa Fuku Kitaru | Chap 3

WARAU ONI NI WA FUKU KITARU | YAMAMOTO KOTETSUKO

Chap 3.

coveroff


warau3_001warau3_002warau3_003warau3_004warau3_005warau3_006warau3_007warau3_008warau3_009warau3_010warau3_011warau3_012warau3_013warau3_014warau3_015warau3_016warau3_017warau3_018warau3_019warau3_020warau3_021warau3_022warau3_023warau3_024

Hết chap 3.

Đừng tưởng bở các man ạ, t cảm thấy thằng seme này là tra bẩm sinh. Giờ 2 trẻ ở chung rồi, từ chap sau t set pass nhé. Yên tâm, có gợi ý mà =))

Cầm "súng" bắn tỉa *chíu chíu*

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s